• 0911.459.221 - Mr. Lộc

Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn bảo quản

  • Giặt ở nhiệt độ không quá 30 độ C
  • Không sử dụng chất tẩy
  • Ủi ở nhiệt độ trung bình
  • Không ủi lên chữ in